دسامبر 3, 2022

اردوغان: ممکن است طی روزهای آینده با ترامپ گفت‌وگویی داشته باشم