شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ - Saturday 11 July 2020
آشنایی با اعمال حقوقی شخص «سفیه»
پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
-

آشنایی با اعمال حقوقی شخص «سفیه»

غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است. سفیه در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست. در قانون، واژه غیررشید با سفیه مترادف می‌باشد. در فقه، سفیه به معنای کسی دانسته شده است که اموال […]