سپتامبر 24, 2023

انگلیس پیشنهاد ظریف برای مبادله زندانی‌ها را رد کرد