دسامبر 3, 2022

در حملات سریلانکا چند آمریکایی کشته شدند