دسامبر 3, 2022

نگرانی نتانیاهو از باخت در انتخابات