دسامبر 6, 2022

واکنش آمریکا به سخنان ظریف درباره تبادل زندانیان