دسامبر 6, 2022

واکنش پومپئو به حمله طالبان به تروریستهای آمریکایی