دسامبر 7, 2023

واکنش پومپئو به حمله طالبان به تروریستهای آمریکایی