دسامبر 3, 2022

گوایدو: سربازان برای برکناری مادورو به من پیوسته‌اند