دسامبر 7, 2023

اردوغان: ممکن است طی روزهای آینده با ترامپ گفت‌وگویی داشته باشم