نوامبر 28, 2022

انگلیس پیشنهاد ظریف برای مبادله زندانی‌ها را رد کرد