ژوئن 15, 2024

عبدالله ناصری: گاندو نشان داد که صداوسیما اپوزیسیون دولت است