سپتامبر 24, 2023

واشنگتن تعهد داد ۲میلیون دلار برای آزادی دانشجوی