دسامبر 6, 2022

واشنگتن تعهد داد ۲میلیون دلار برای آزادی دانشجوی