مارس 21, 2023

واشنگتن تعهد داد ۲میلیون دلار برای آزادی دانشجوی