دسامبر 8, 2023

واکنش آمریکا به سخنان ظریف درباره تبادل زندانیان