نوامبر 28, 2022

واکنش آمریکا به سخنان ظریف درباره تبادل زندانیان