دسامبر 8, 2023

واکنش پومپئو به حمله طالبان به تروریستهای آمریکایی