دسامبر 7, 2023

گوایدو: سربازان برای برکناری مادورو به من پیوسته‌اند